EN DE

Výroba VINUTÝCH DÍLŮ pro elektroniku

Výroba vinutých dílů pro elektroniku, cívky, vinuté díly, transformátory, tlumivky Výroba vinutých dílů pro elektroniku, cívky, vinuté díly, transformátory, tlumivky Výroba vinutých dílů pro elektroniku, cívky, vinuté díly, transformátory, tlumivky

Profil firmy

Sídlo firmyHistorie společnosti P&V Elektronic se začíná psát založením v roce 1994. Filosofie podnikatelských aktivit je od samého začátku směřována do oblasti výroby a distribuce zákaznických vinutých dílů pro elektroniku a elektrotechniku. Začátky podnikání společnosti jsou spojeny s malebným krajem jižního Plzeňska, kde za podpory místní obce v Kasejovicích získala plochy vhodné k úspěšnému startu a kde její hlavní výrobní závod působí dodnes. Díky rozmanitosti a dobré kvalitě produkce navázala společnost brzy kontakty se zahraničními partnery, což v roce 1996 vedlo ke vstupu švýcarské firmy WERAP - Wicklerei AG do majetkové účasti. Vstupem strategického partnera došlo k podstatnému navýšení produkce a stávající výrobní prostory i kapacity bylo třeba rozšířit. Proto již v roce 1997 staví firma na zelené louce zcela novou moderně vybavenou výrobní halu. Zvolený sortiment vyráběných vinutých dílů umožnil vybudovat síť tuzemských i zahraničních odběratelů. Do popředí strategických záměrů společnosti se dostaly především zákaznické komponenty. Typová různorodost produkce si vyžádala uvést do provozu oddělení strojní výroby, které značně přispělo k variabilitě potřebné nástrojové sekce. Tak dochází roce 2002 ke stavbě dalších výrobních prostor a společnost se stává z hlediska technologické podpory zcela soběstačnou.

Spektrum výrobků společnosti P&V Elektronic tvoří široká řada navíjených prvků od jednoduchých vzduchových cívek různých tvarů přes klasické tlumivky, síťové transformátory či převodníky fyzikálních veličin až po velmi složité geometricky definované cívkové sestavy. Základem dobré technické úrovně produkce, zejména při řešení speciálních technologií a postupů výroby, je naše kvalitní přístrojově a personálně vybavené vývojové pracoviště.

 

Cívky a výrobní nástroje na míru

Cívky

Ještě je možné se zmínit o oblasti produkce, která zdánlivě nesouvisí s charakterem naší výroby, avšak jako podpůrná činnost je pro nás nepostradatelná. Jednou z podmínek úspěšnosti našich výrobků je vhodné nástrojové vybavení navíjecích pracovišť. Naše strojní dílny získaly postupně vybavení, které umožňuje nejen podporu nástrojové sekce přípravy výroby, ale i výrobu dalších mechanických komponent, které s naší výrobou souvisejí. Jde například o nestandardní cívkové kostřičky, různé izolační prvky, mechanické díly cívkových sestav, přípravky pro zalévání, atd. Samostatnou kapitolou je vývoj nestandardních technologických celků. Zvláště v této oblasti jsou naše mechanické dílny úspěšné. Jako příklad můžeme uvést zařízení na tvarování cívek motorů či vývoj specifických navíjecích hlav. Značné zkušenosti získalo naše strojní oddělení v oblasti obrábění technických plastů, kde dodržení přesných tolerancí není snadnou záležitostí.

 

Kvalitní pracovní prostředí, kvalitní výrobky včetně kontroly kvality

Nutným předpokladem pro plnění kritérií firemní strategie společnosti P&V Elektronic je schopnost sebereflexe v oblasti kontroly kvality produkce a dobré technické vybavení kontrolních pracovišť. Oba tyto atributy jsou základem technické úrovně a spolehlivosti produkce. Jednotlivá pracoviště disponují kontrolními mechanizmy a postupy jakož i zkušebními prostředky vysoké úrovně. S ohledem na sériovost vyráběných dílů, požadavek vysoké kvality produkce a potřebu efektivity práce je technické vybavení kontroly těmto potřebám úměrně přizpůsobeno. Vyžaduje to nemalé finanční zdroje a naše firma v této oblasti nešetří prostředky. Z hlediska strategie dalšího rozvoje naší společnosti bude vždy hlavním kritériem našich aktivit plnění požadavků i těch nejnáročnějších zákazníků.

 

Fotografie

pracoviště zalévárny pracoviště zalévárny
pracoviště toroidního navíjení pracoviště toroidního navíjení
pracoviště lineárního navíjení pracoviště lineárního navíjení
pracoviště pájení pracoviště pájení
pracoviště kontroly kvality pracoviště kontroly kvality